CO URČUJE NAŠI OSOBNOST?

V každém okamžiku se naše podvědomí odkazuje na data, která má v sobě uložená – data, která diktují, kdo jste, jak funguje svět okolo nás, co je správné a co špatné a jak nejlépe přežít. Tato data jsou zajímavá, nicméně nemusí být pravdivými a objektivními fakty. Ve skutečnosti nejsou vůbec objektivní. Od narození podvědomí každého dítěte začne interpretovat dětské zkušenosti a ukládá soubory těchto informací pro jejich budoucí použití. Každá nová zkušenost se filtruje na základě předchozích odkazů, které si dětské podvědomí již předtím uložilo.

Vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších úkolů podvědomí je interpretovat a dávat smysl zkušenostem, jejich podrobnosti nejsou přesně zachyceny, jak k nim došlo – je to, jako by byly zprostředkovány objektivem fotoaparátu. Úlohou podvědomí není jednoduše přesně zaznamenat to, co se stalo objektivně, jeho úkolem je zjistit, co daná zkušenost znamená – pro konkrétního jednotlivce. Tato konstrukce umožňuje každému z nás se naučit co nejefektivněji fungovat v prostředí, ve kterém jsme se narodili.

Běžná realita? Žádná taková věc neexistuje

V době, kdy jsme už dospělí, máme vytvořený nesporný základ toho, co víme – o sobě a o světě kolem nás. Kombinace osobních zkušeností a toho, co jsme se naučili a čeho jsme byli svědky, formuje naši jedinečnou verzi reality. A tato skutečnost je jedinečná, i v případě, že se narodí 2 děti do stejné rodiny, zažijí stejné situace a události. Jejich zkušenosti budou vždy alespoň mírně odlišné. A stačí pouze jeden poněkud odlišný zážitek, aby cesta byla připravena pro zcela jinou životní zkušenost.

Rozdíly mezi dvojčaty

Zde je příklad:

Alex a Martin jsou dvojčata. Stejně jako zbytek z nás se narodili rodičům, majícím vlastní zkušenosti, vzpomínky, dovednosti. Samozřejmě, jako dvojčata, se narodili ve stejné době, jeden po druhém, stejné matce. Byl to přirozený porod. Jako dvojčata zažívají stejný život a stejnou výchovu. Nebo snad ne? Podívejme se dopředu o pár let do budoucnosti, kdy jsou Alex s Martinem již dospělí.

Alex je šťastně ženatý a úspěšně provozuje opravnu aut. Miluje svoji práci, vždy byl fascinován auty – tuto vášeň zdědil po svém otci. Každý víkend chodí jezdit na kajaku a žije rušným společenským životem. Podařilo se mu naspořit a investovat peníze. Zdá se, že má štěstí, pokud jde o hledání příležitostí a setkávání se s těmi správnými lidmi.

Martin se snaží vzít jakoukoliv práci, je závislý na prášcích na bolest a je hluboce zadlužen. Stále je doma u rodičů, neboť si nemůže dovolit žít na vlastní pěst. Trpí sociální úzkostí a jen velmi málo lidí může nazvat kamarády, trpí depresemi.

Co se stalo?

Jejich rodiče nemohou pochopit, v čem je problém s Martinem. Chlapce vychovávali ve stejném domě, se stejnou láskou a podle stejných pravidel a disciplíny. Jsou dvojčata, měli by mít podobný charakter. Nicméně, rodiče vychází z předpokladu, že se jejich děti narodily s různými osobnostmi, jde jen o to, jací jsou. Domnívají se, že každý z jejich chlapců se narodil s různými vlastnostmi, takže je vše jasné.

Nyní se podívejme ve stručnosti na životní zkušenosti každého z chlapců. Zatímco se narodili do stejné domácnosti, mají stejné rodiče, zdálo by se, že oba dva startují svůj život ze stejné startovní čáry, běží ve stejné trati a nakonec skončí v úplně jiných místech.

Alex

Alexovi rodiče vyjadřovali svoji náklonnost k němu již od začátku, cítil se vždy milován oběma rodiči.

Spojení

Jeden víkend, když mu byly asi 4 roky, ho vzal jeho otec do garáže, kde opravoval staré auto. Požádal ho, aby mu s opravou vozu pomohl, podával mu nářadí a plnil další malé úkoly. Zatímco pracoval, otec mu vysvětloval, co právě dělá, jaké nástroje a k čemu je použil.

Alex miloval čas strávený se svým otcem. Cítil silné spojení s otcem, cítil se být důležitý a milován. Prožili spolu také spoustu zábavy, to byly nejšťastnější chvíle, které Alex prožil. Od té doby, Alex stále častěji pomáhal otci v garáži, nebo jen trávil čas pozorováním otce při práci. Čím byl starší, tím byl schopnější provádět stále složitější úkoly. Zrodila se jeho vášeň pro automobily.

Když začal chodit do školy, zjistil, že vyniká v angličtině a ačkoliv matematika nepatřila k jeho silným stránkám – nevadila mu. Snadno se spřátelil, bavil ho sport a jiné fyzické aktivity. Díky sportovním aktivitám se navazoval rychle kontakty s ostatními, zlepšoval své komunikační dovednosti a schopnost obklopovat se lidmi kolem sebe.

Alex stále pomáhal otci při opravách starých aut, které měl otec v té době v garáži, a když byl dost starý, požádal o letní práci jako učeň v místní opravně aut. Cítil se tam ve svém živlu a učil se vše, co se potřeboval dozvědět a naučit, aby se stal mechanikem.

Martin

Martin obdržel od narození tu samou náklonnost od svých rodičů, jako jeho bratr, a cítil se být milovaný oběma z nich – stejně jako Alex. Jejich rodiče byli rozhodnuti zacházet s každým z nich stejně. Jak pokračoval jeho život, ukládal do podvědomí významy svých zkušeností, data, která slouží jako reference o tom, kdo je a jak funguje svět, stejně jako jeho bratr.

Když mu bylo 18 měsíců, byl spolu se svým bratrem v kočárku, který tlačila jejich matka přes park. Jeho bratr Alex byl vzhůru a čilý, zatímco Martin spal klidným spánkem. Vtom přiběhl pes k jejich kočárku a začal hlasitě štěkat. Alex, který byl vzhůru, si všiml, že pes běží směrem k nim a byl z něj nadšený. Zatímco Martin, který právě tvrdě spal, se probudil strachem ze štěkotu psa. Začal plakat a jeho matka se ho snažila utěšit. Alex si zatím užíval pozornosti psa. Majitel psa se přiblížil a omluvil se za vyrušení. Matka chlapců ho ujistila, že to nebyl žádný problém a že pes je nádherný. Ona a Alex hladili psa. Martina se matka snažila povzbudit, aby psa také pohladil. Martin, který se však vzpamatovával z náhlého návalu stresových chemikálií (hormonů) a ze stavu „boj nebo útěk“, si tento okamžik nemohl a nedokázal vychutnat.

Důkaz

Alexovy zkušenosti z této události v jeho podvědomí zaznamenaly výklad v tom smyslu, že psi jsou zábavní a k lidem přítulní. Martinova zkušenost stejné události zaznamená v jeho podvědomí nebezpečí. Náhlý stav „boj nebo útěk“ byl interpretován, přirozeně, jako signalizace hrozby. Vzhledem k tomu, že byl příliš malý, aby vědomě rozuměl hrozbě, jeho podvědomí udělalo to, co umí nejlépe – vytvořilo vlastní spojení. V tomto případě, jeho podvědomí zjistilo, že není bezpečné usínat v tomto prostředí (kočárku) a kočárek spojilo s nebezpečím. Tento „důkaz“ uložený v jeho podvědomí zapříčinil, že Martinovo tělo přešlo pokaždé do stresového stavu, kdy byl uložen do kočárku. Jeho rodiče nenapadlo spojit incident se psem a Martinovo odmítání kočárku, nebylo pro to žádné zřejmé nebo logické vysvětlení. Ve skutečnosti, incident se psem byl rychle zapomenut. Podvědomí však nemá tu schopnost být logické nebo realistické, není schopno určit, co je správné a co špatné. Výsledkem příhody se psem bylo, že kdykoliv dávali chlapce do kočárku, Alex byl naprosto v pořádku, zatímco Martin plakal, bojoval a protestoval.

Rodiče se časem začali cítit frustrovaně s Martinem a zároveň oceňovali spolupráci s Alexem. Bylo to naprosto nevědomé, ale ovlivnilo to jejich výrazy, tón hlasu a způsob, jakým reagovali na každého z chlapců. Martinovo podvědomí začalo interpretovat a podávat významy, přiřazené k jeho zkušenostem – filtrováno přes předchozí zkušenost, včetně původních údajů, které poskytly „důkazy“ o tom, že být v kočárku je životu ohrožující.

Tvrdohlavost

Martinovo podvědomí přidalo k již existujícím datům zkušenost, že ho rodiče budou neustále nutit do „životu ohrožujících“ situací, což zapříčinilo, že jim nemohl plně věřit. Tím se stalo, že se Martin vydal na zcela jinou cestu vývoje, tak odlišnou od cesty svého bratra. Martin se stal „problémovým“. Jeho rodiče ho začali brát jako „tvrdohlavou osobnost“ – že se s ní narodil. Nevědomky s ním bylo jako s „tvrdohlavým“ zacházeno, a přestože to bylo prováděno s velkou láskou, posílilo to Martinovu představu sebe samého jako „tvrdohlavého“ a lišícího se od bratra.

Martin se cítil na základě všech těchto základů své víry nucený fungovat v rámci limitů stanovených pro něj. Jednou v sobotu, když mu byly čtyři roky, narazil v běhu v plné rychlosti do rohu stolu, což způsobilo šrám na jeho čele. Jeho matka jej odvezla na pohotovost a Alex zůstal doma s otcem. Zatímco Martin strávil den v bolestech na pohotovosti, jeho bratr strávil den se svým otcem spravováním auta.

Může asi vidět, kam to vedlo. Jedna zkušenost po druhé, vše viděno přes filtry významů přiřazených k předchozím zkušenostem, sloužily k vybudování velmi odlišného obrazu sebe sama, o tom, jak svět funguje a co je realita.

Alex začal chodit do školy s přesvědčením, že svět je cesta. Jeho dvojče nastupující do stejné školy a ve stejný den, přichází se zcela odlišnou vírou. A tyto víry a přesvědčení vedou každého z chlapců ke komunikaci a vytváření vztahů zcela odlišným způsobem – což opět vytváří odlišné zkušenosti každého z nich. A dominový efekt pokračuje takto po celý jejich život.

Hlavní problém

Dvojčata startující na stejné startovní čáře, o která bylo pečováno stejně, stejnými rodiči, ve stejné domácnosti, končí na velmi různých místech života. To je samozřejmě zjednodušený příklad, na kterém chci ukázat, jak nejmenší rozdíl v zážitku může zcela změnit běh lidského života, v závislosti na tom, jak jejich podvědomí interpretuje zvláštní zkušenosti – založené na přesvědčeních získaných z předchozích zkušeností.

Těm, kteří jsou v životě dítěte zapojeni (rodiče, učitelé, dítě samo), se zdá, že vše je konkrétním znakem, jeho charakterem a později, když zestárne, i jeho vědomou volbou. A dítě nemá tušení, proč je takové, jaké je – je neschopno provést změny vnímání sebe u svých rodičů, učitelů a zbytku světa kolem něj.

Co je řešením?

Změňte své původní záznamy a zbytek se změní automaticky. Jako v případě incidentu v parku se psem, bylo již vše kompletně zapomenuto Martinem, Alexem i jejich matkou. Vědomá mysl nemá důvod, proč udržovat tuto vzpomínku. Martinovo podvědomí nicméně trvá na tom, protože to byla otázka hrozby – života a smrti – aby vše bylo interpretováno jako v době incidentu. K tomu, aby se Martinův život změnil, bude muset změnit odkazy ve svém podvědomí, které měly vliv na jeho vnímání a přesvědčení.

Kde začít?

Ačkoliv si on sám nemůže vzpomenout na incident v parku, může si vzpomenout na hádku se svými rodiči, kteří trvali na tom, že zůstane doma, zatímco on chtěl jít na večírek, chtěl se zúčastnit. Strhla se velká hádka a jeho rodiče jej nechali doma zavřeného za trest po dobu jednoho týdne. Už nikdy nešel a ani nechtěl jít na večírek. Cítil se rozmrzelý, rozzlobený a frustrovaný – všechny stresové látky určené pro nouzový stav „boj nebo útěk“ – způsobily, že tato hádka byla doslova vypálena do jeho paměti jako jeden z nejintenzivnějších zážitků dospívání.

Jako dospělý si Martin tuto hádku stále pamatuje. Použije Faster EFT k vyřešení konkrétních vzpomínek. Vyčistí nejprve tento zážitek, který nakonec převrátí. O něco později si vzpomene na další incident, který se stal, když se procházel po ulici. Pes za plotem jednoho vrakoviště, kolem kterého procházel, ho náhle a zářivě napadl. Naštěstí byl mezi nimi plot, ale šok z útoku s ním zůstal z jakéhosi důvodu. Strach přišel náhle a byl tak intenzivní, že mu trvalo dlouho, než se uklidnil.

Za scénou

V zákulisí, jeho podvědomí spojilo zážitek z vrakoviště s incidentem s psem v parku, propojeným s jeho potýkáním se s rodiči ohledně kočárku. A tyto boje byly dále propojeny s ostatními boji s rodiči (v podobě hádek). Jeho podvědomí přidalo všechny tyto zážitky k ostatním majícím stejnou strukturu. Poté, co vyčistil a převrátil svoji vzpomínku na střet s rodiči ohledně svolení jít na večírek, objevují se další související vzpomínky. Vzpomínky, které vědomá mysl nikdy nemůže rozpoznat jako vzpomínky související s původním zážitkem. Psí útok a hádka s rodiči nemůže vědomá mysl logicky spojit. Vědomá mysl nemá představu o způsobu strukturování vzpomínek podvědomím.

Poté, co Martin použil Faster EFT k vyčištění a převrácení vzpomínky na útok psa z vrakoviště, jeho podvědomí vyvolá další jednu či více dalších vzpomínek, které s tím souvisí, čímž dojde k odstranění Martinovy sociální poruchy. Výsledkem je poznání, že už necítí více odpor zúčastnit se společenské akce. Také si všimne, že lépe vychází se svými rodiče. Kromě toho dostal nápad, že by mohl začít podnikat, což ho nikdy předtím nenapadlo.

Trvalá transformace

Pokud bude Martin nadále používat Faster EFT techniku k vyřešení případných problémů a vzpomínek, které se objeví a které mu budou vadit, bude měnit svoji verzi reality, self-image a vnímání, jak svět funguje. Výsledkem budou obrovské změny v jeho životě, jaké nikdy neočekával. Jeho mozek bude restrukturalizován a on bude myslet, cítit se, chovat se jinak – na základě odlišných záznamů v jeho podvědomí, na které se odkazuje.

Pro více informací o tom, jak používat techniku, čtěte: FASTER EFT Technika.

Zdroj: www.fastereft.com, přeloženo z anglického originálu

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.