Jak na strach s FASTER EFT

Našimi nejčastějšími strachy jsou strach ze zvířat (pavouků, hadů, myší, psů), strach z výšek, z letu letadlem, z lékařů, zubařů, bouřek, tmy, z lidí, veřejných projevů atd.

Dle Wikipedie je strach emocí vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí, doprovázená např. zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku, někdy husí kůží. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která má jedince připravit na útěk, únik nebo obranu. Strach nás motivuje k vyhnutí se nebezpečí nebo k útěku před ním.

Podíváme-li se na definici strachu při překladu z anglického FEAR – False Evidence that Appears Real – znamená to: Falešný důkaz, jenž se zdá být pravdivý. Jak tomu máme rozumět? V mysli máme uložen důkaz o tom, že z něčeho máme strach. Něco uvnitř nás nám říká, že je důvod se něčeho bát. Jaké to jsou důkazy? Pocity v těle, obrázky, zvuky, reference – které se přehrávají v naší hlavě – jako film, zvukový či pocitový záznam – aniž bychom je vědomě zachytili a rozeznali. Představte si situaci. Stojíte na křižovatce na semaforu, čekáte, až naskočí zelená, když v tom do Vás nabourá auto zezadu. Žádné zdravotní problémy nemáte, jen poškozené auto. Jak se však budete cítit pokaždé, když zastavíte na křižovatce a bude se k Vám zezadu rychle blížit auto? Zřejmě pocítíte strach, že opět do Vás někdo nabourá. Často se stává, že tak intenzivně myslíte na to, aby se traumatizující situace neopakovala, až se to stane. Pokud se to stane podruhé, získáte další důkaz o tom, že je Váš strach opodstatněný.

Kde se strach nachází a k čemu nám slouží?

Strach je souhrn pocitů uvnitř nás, které nám projevují lásku. Snaží se nás ochránit před opakováním traumatizujících zážitků, které jsme sami prožili či od někoho přebrali (někdo nám vyprávěl zážitek ze svého života tak věrohodně a živě, že jsme jej přijali jako vlastní zážitek). Moje teta mi kdysi vyprávěla svůj traumatický zážitek při skákání šipky do vody a popsala jej tak živě, že se dodnes podvědomě vyhýbám skákání do vody po hlavě.

Jak je to s fobií?

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí, situací nebo lidí. Tento strach může být ochromující, narušující běžné fungování. Pouhé pomyšlení na fobickou situaci může vyvolat úzkost. Projevy fobie jsou obdobné jako u strachu. Ve skutečnosti se však často jedná o jeden opravdu traumatizující zážitek, jenž mnozí zkušení praktici např. NLP dokážou odstranit během krátké doby.

K čemu vede vyhýbání se?

U dlouhotrvajícího strachu je to trochu složitější, protože takový strach často člověk tolik neobtěžuje. Přiměje ho však k vyhýbání se určité činnosti a tak poté, co se s tím smíří, nebude již tuto věc nikdy vykonávat. Vezměme si bouračku na křižovatce. Strach Vás může donutit volit cestu tak, abyste se vyhnuli všem možným křižovatkám na Vaší cestě. Může však narůst do takových rozměrů, že už raději přestanete jezdit autem. Tak se vyhnete situaci, že do Vás někdo nabourá na křižovatce. Je však nutno pro jeden takovýto zážitek rezignovat na řízení vozu?

Co se stane, když se zbavím svého strachu?

Když se strachu zbavíte, neznamená to, že tuto danou činnost, či cokoli, oč se jedná, budete „muset“ vykonávat. Nikdo, opravdu nikdo, Vás nemůže donutit dělat něco, co nechcete proti Vaší vůli. Je to jen o tom, že Vy sami budete mít možnost danou činnost vykonávat, pokud budete chtít.

Znamená to však, když se zbavím svého strachu z myší, že budu nadšením skákat a mazlit se s ní, když nám kočka zavleče do obývacího pokoje myš? Jistě ne, jen už nebudu skákat na gauč, pištět a volat manžela, aby myč vyhodil z domu. Prostě ji vyhodím z domu.

Jak se zbavit strachu či fobie? Použijte FASTER EFT:

Zde návod, který jsem pro Vás převzala od jednoho kolegy:

Vezmeme si tedy například strach z myší..

 • Seznam

Vypište si na papír vše, co jste zažili ve spojitosti s Vaším strachem z myší. Vypište si všechny události, kdy Vám někdo řekl o tom, jak jsou myši odporné či nebezpečné apod.

Začněte od co nejrannějšího dětství.

Chceme totiž začít úplně od začátku. Proč? Protože když začneme od začátku, je možné:

 1. že nás naše podvědomí navede samo na vzpomínku, na kterou jsme si nevzpomněli při psaní seznamu,
 2. že zbavením se jedné či několika nejrannějších vzpomínek začne strach automaticky ze všech ostatních na seznamu odpadat.

Tím se můžeme strachu zbavit opravdu během několika málo minut.

 • Krok

Začneme tedy od začátku seznamu:

Vezměme první vzpomínku. Zhluboka se nadechněme a vydechněme a vraťme se do té vzpomínky, jako by to bylo právě teď. Řekněme si: „Jak vím, že to je problém?“ Ohodnoťme tuto vzpomínku od 0 – 10. Nula – necítím nic, deset – je to velmi silné.

Pokud intenzita nedosahuje 10 všimněte si toho, co vidíte, co slyšíte, co cítíte. Přidejte na intenzitě, přitáhněte obrázek ve Vaší hlavě blíž, přidejte barvy, pokud se díváte ve vzpomínce sami na sebe, vstupte do své osoby tak, abyste viděli celou událost vlastníma očima.

Všimněte si, jestli je obraz jako fotografie, v rámu, či je to jako film. Všimněte si, odkud přichází zvuky, jestli jsou ve vaší hlavě, nebo jestli přichází zvenku. Všimněte si rychlosti, tónu apod. Zesilte zvuky.

Všimněte si, kde přesně se nachází pocity ve vašem těle. Jak ty pocity vypadají, pokud je dokážete popsat metaforou? Např.: je to jako kámen na hrudi, baťoh na ramenou,….

Pokud cítíte emoce – dobře. Ciťte je víc. Je to naposledy…

Představte si, že máte plnou ruku héliem naplněných balónků. Odpovězte na otázku. Co se stane s těmi balónky, když je pustíte? …. ztratí se, uletí, že?

Ťukejte následovně (pro názornost doporučuji shlédnout uveřejněná videa)

 • Mezi oči: uvolňuji a nechávám odejít všechny smutky
 • Vedle oka: uvolňuji a nechávám odejít všechny strachy
 • Pod okem: uvolňuji a nechávám odejít všechna emocionální traumata
 • Klíční kosti: uvolňuji a nechávám odejít všechnu beznaděj, bezmoc, zoufalství, úzkost, nemožnost cokoli změnit, strach, odmítnutí, zrady, opuštění, soudy, vztek, zlost, nenávist, úzkost … (a jakékoli další emoce, kterých jste si mohli všimnout)
 • Chytněte se za zápěstí: hluboký nádech, výdech – !!! vyfoukněte to všechno ven !!! – a řekněte Klid (nebo Mír).
 • Vraťte se zpátky do té vzpomínky a všimněte si toho, co se změnilo.
 • Všimněte si toho, co zbývá.
 • Mezi oči: nechávám to jít
 • Vedle oka: nechávám to jít
 • Pod okem: je bezpečné, nechat to jít
 • Klíční kosti: nechávám to jít
 • Chytnout za zápěstí: jen tak to nechávám odejít.
 • Hluboký nádech, výdech, Mír (Klid)
 • Teď se vraťte znovu zpět do oné vzpomínky.Uvolňuji a nechávám odejít ten tlak na hrudi, nebo to brnění v hlavě. Na každém bodu. Pracujte do té doby, než bude tato vzpomínka příjemná nebo neutrální.
 • U mnohých z Vás se právě stal velký zázrak a situace ve vzpomínce se mohla úplně změnit, nebo opadly pocity a emoce. Pokud ještě něco zbývá, pokračujte znovu. Všimněte si zbývajících pocitů a můžete např. říkat:
 1. Změna

Vezměte vzpomínku, kterou jste právě vyčistili od negativních emocí a otočte ji v něco pozitivního. Vzpomeňte si na nějaký skvělý okamžik ve vašem životě. Kdy jste poprvé drželi v náručí štěně, nebo malé miminko. Všimněte si těch pocitů. Všimněte si, kde je cítíte.

Vraťte se zpět do vyčištěné vzpomínky a pošlete tam sami sobě a všem ostatním zúčastněným tento pocit. Oni Vám jej vrátí. Pokud se jedná třeba o myš, tak jí pošlete také tento pocit. Ona nedělá nic jiného, než Vy, snaží se přežít ve velkém světě.

Hluboký nádech, výdech a řekněte Klid (Mír).

Vraťte se zpět do vzpomínky. Pokud se cítíte dobře, je to správně. Pokud něco zůstává, ťukejte, dokud se nebudete cítit dobře.

 1. Kontrola

Vraťte se do vzpomínky a snažte se vrátit do ní negativní emoce, pocity či cokoli. Pokud se Vám to podaří, pokračujte dál s ťukáním. Pokud se Vám to nedaří, máte vyhráno….

Potom se zeptejte sami sebe: „Jak vím, že mám strach z myší?“ Pokud strach přetrvává, zkontrolujte si intenzitu a pokračujte stejným způsobem s další vzpomínkou na seznamu…

Dělejte to, dokud bude třeba a dokud budete vědět, že máte strach.

Není to geniální?

Co nedělat?

Dřív, než vyčistíte vzpomínky, nesnažte se, prosím, vytvářet si imaginární situace ve své hlavě. Nesnažte se, tvořit a testovat vlastní realitu a ťukat na ni. Většinou to totiž odchází jen velice, velice pomalu. Nejdřív je třeba se zbavit všech referencí, které mají nad strachem samotným kontrolu.

Pokud vše uděláte správně, již to nejsou oni např.: myši, kdo nad vámi má kontrolu. Jste to vy sami a opět se stáváte (alespoň v této části) pány svého života!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.