Jak ovlivňují emoce fyzické zdraví

Možná se to zdá na první pohled nemožné, ale naše emoce mají fyzický, hmatatelný efekt na naše zdraví. Když cítíte emoce a věnujete pozornost tomu, co cítíte, všimnete si, že je pociťujete někde ve svém těle. Může to být v žaludku, hrudníku, krku, v hlavě, či kdekoliv jinde. Tento pocit, co cítíte, je biologická reakce. Emoce jsou fyzické, i když je vědomě neregistruje jako takové.

Co jsou emoce?

Emoce jsou název, který dáváme našim pocitům v těle, jež jsou výsledkem chemické reakce. Negativní emoce jsou produkovány různou mírou stresu ve stavu „boj, ztuhlost nebo útěk“. Pocity vzteku, strachu, deprese, úzkosti, osamělosti, odmítnutí atd. jsou výsledkem kombinace stresových hormonů, jako jsou kortizol a adrenalin.

Na druhou stranu, pocity lásky, míru, laskavosti, vděčnosti a další pozitivní emoce jsou způsobeny chemickými látkami, obsahujícími endorfiny.

Specifická směs těchto látek vytváří v těle specifické pocity. Vědomá mysl interpretuje tyto pocity jako emoce a přidává k nim myšlenky. Tyto myšlenky jsou poté spouštěčem stejných chemických látek, tak aby došlo k prodloužení daného emočního stavu.

Nálady a temperamenty

Pokud tento cyklus pocitů a myšlenek je udržován po určitou dobu, je rozpoznán jako „nálada“. Pokud nálada trvá delší dobu, stává se temperamentem – částí osobnosti této osoby.

Fyzické účinky emocí

Koktejl chemikálií proudí krevním řečištěm víc, až zapříčiní pocity, které rozeznáváme jako emoce, spouštějící určité fyziologické reakce v těle. Například: Jedna z chemických látek produkována při pocitech laskavosti je oxytocin. Jak tato látka proudí krevním oběhem, oxytocin se vstřebává, což má za následek, že chemické látky dilatují krevní cévy. To znamená, že pokud cítíte laskavost, vaše cévy dilatují a dochází ke snížení krevního tlaku. V dlouhodobém horizontu může laskavost přispět ke snížení kornatění tepen a srdečních onemocnění. Na rozdíl od toho, zátěžové chemické látky, produkující pocity negativního emočního stavu, mohou zapříčinit, že je tělo uvedeno do nouzového stavu. Stav „boj, ztuhnutí nebo útěk“ – byl navržen k přežití fyzického nebezpečí, může být vyvolán pouhými myšlenkami. To znamená, že když cítíte negativní emoce, tělo reaguje, jako by bylo ohroženo dravcem, i když neexistuje žádná taková fyzická hrozba.

Příznaky tohoto stresového stavu jsou mj.:

  • Krev je odčerpána z orgánů do končetin (příprava na boj či útěk)
  • Trávící systém je minimalizován (není potřebný pro útok či únik)
  • Léčení je zpomaleno nebo zastaveno (není potřebné v tuto chvíli)
  • Molekuly stresových chemikálií nahradí živiny vstřebávané buňkami
  • Činnost v prefrontální mozkové kůře se sníží (není nutná pro záchranný únik)
  • Imunitní systém je ovlivněn a narušen.

Jak si dokážete představit, všechny tyto účinky jsou neškodné v krátkodobém horizontu. Pokud však člověk žije v tomto stavu většinu času – jinými slovy, cítí negativní emoce po většinu času – může to vést ke značnému poškození těla. Od buněk, které nedostávají dostatek výživy, po orgány, jimiž neprotéká dostatečné množství krve – účinky mohou být katastrofální.

Kromě nemocí, které mohou vyplývat z těla podrobeného účinkům probíhajícího dlouhodobého nouzového stavu, chemikálie negativních emocí mohou mít vliv na genovou expresi. Epigenetika je poměrně nová věda, která již prokázala řadu souvislostí mezi stresovými chemickými látkami a aktivací specifických genů specifickým způsobem.

Výzkum epigenetiky ukázal, že molekuly stresových hormonů zapříčiňují aktivací některých genů způsobem, které by za nepřítomnosti těchto hormonů nebyly aktivovány. Jinými slovy, genetická onemocnění mohou být aktivována dlouhodobě trvajícími emociálními stavy stresu.

Spojení mezi emocemi a fyzickým zdravím

Jak vidíte, existuje pevné fyzické spojení mezi emocemi, které cítíte a fyzickým zdravím. Tělo bylo navrženo tak, aby vydrželo krátká nouzová období (boj, ztuhnutí, útěk) a nikoliv k tomu, aby přežívalo dlouhodobě ve stavu nouze. Vzhledem k těmto informacím je prioritou najít způsoby, jak snížit množství času, které strávíte v negativním emocionálním stavu a jak zvýšit dobu, kdy se cítíte dobře.

Řešení

Používáním Faster EFT můžete léčit své tělo změnou záznamů v podvědomí, vyvolávající nouzový stav.

Pro více informací, jak funguje Faster EFT Technika si přečtěte článek FASTER EFT technika – krok za krokem.

Zdroj: www.fastereft.com, přeloženo z anglického originálu

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.