Jak se vypořádat s konflikty v práci

Existuje mnoho aspektů řešení konfliktů na pracovišti. Jednou z nejdůležitějších věcí, jak se vypořádat s obtížnými kolegy, je vědět, kde spočívá váš díl odpovědnosti a kde leží ten jejich. Porozumět tomu, jak lidé myslí, je pochopení, proč máme v životě konflikty s jednotlivci v práci, doma i v našich rodinách.

Není neobvyklé, že když lidé začnou pracovat s Faster EFT terapeutem, ocitnou se zpět v dětství. Možná měli obtížný vztah se svým bratrem, sestrou, matkou nebo otcem – kvůli malému zelenookému monstru, které se nazývá žárlivost.

Ukažme si to na příkladu:

Petrovi byly 4 roky, když mu jeho matka začala věnovat větší pozornost než jeho staršímu bratrovi Markovi, kterému bylo v té době deset let. To vedlo k tomu, že Marek začal žárlit na svého mladšího bratra Petra a začalo mezi nimi docházet ke konfliktům. Žárlivost Marka vedla k tomu, aby neustále napadal Petra, urážel či jej naštvával. Jak bratři vyrostli, jejich vztah byl plný konfliktů.

Ve stejném duchu mohou někteří vaši spolupracovníci žárlit na vás, protože máte něco, co oni nemají. Možná pracujete na projektu, o kterém si oni mysleli, že si je zaslouží a ne vy. Někteří jsou naštvaní, že šéf věnuje pozornost vám a ne jim. Někteří lidé z vaší minulosti ve škole mohli být na vás naštvaní, protože jste byli oblíbencem učitele a on vám věnoval více pozornosti. Nebo jen hledají obětního beránka, na kterém by si své pocity mohli vybít. To je častá společná příčina konfliktu na pracovišti či při podnikání.

Jak řešit konflikty

Jak jsme již zmínili, převezměte zodpovědnost za svou vlastní účast v konfliktu. To se může zdát být těžké. Možná si myslíte, oni si vybírají mě, oni na mě útočí, pomlouvají, ubližují mi, tak proč bych měl já převzít odpovědnost?

Když budete příště s někým v konfliktu, stačí se zamyslet a zeptat se sám sebe:

Jak na reaguji na ostatní?

Co ve mně vyvolává tyto pocity?

Cítím se zraněný?

Cítím se ublíženě?

Jsem naštvaný?

Cestou z konfliktu je uvolnění emocí, pocitů, vlastních bolesti z traumat z minulosti pomocí techniky Faster EFT.

První věcí, kterou v konfliktu je třeba udělat, je vyčistit vaši historii. Tím se můžete dostat až k vašemu dětství, což nemusí mít nic společného s vaším pracovištěm. Přivede vás to do podvědomé mysli.

Pokud jste na pracovišti a stanete se centrem něčích útoků, co je potřeba udělat?
1. Všimněte si, co si v dané situaci cítíte, a použijte techniku Faster EFT na odstranění těchto negativních emocí a pocitů.
2. Pokud nejste schopni použít tuto techniku, navštivte Faster EFT terapeuta se kterým projdete tyto stresující situace.
3. Poté, co vyčistíte negativní pocity a emoce, budete moci věci vidět jasně a podniknout příslušná opatření.

Třeba je projednat se svým šéfem či v oddělení lidských zdrojů. Možná vám to může pomoci vyřešit. Nebo možná také ne.

Klíčem k všemu je převzít zodpovědnost za vlastní život.
Existuje mnoho aspektů řešení konfliktů na pracovišti. Jednou z nejdůležitějších věcí, jak se vypořádat s obtížnými kolegy, je vědět, kde spočívá váš díl odpovědnosti a kde leží ten jejich. Porozumět tomu, jak lidé myslí, je pochopení, proč máme v životě konflikty s jednotlivci v práci, doma i v našich rodinách.

Není neobvyklé, že když lidé začnou pracovat s Faster EFT terapeutem, ocitnou se zpět v dětství. Možná měli obtížný vztah se svým bratrem, sestrou, matkou nebo otcem – kvůli malému zelenookému monstru, které se nazývá žárlivost.

 

Konflikt si mě najde

Co se stane, když vy, jako jednotlivec, v závislosti na tom, kde zrovna jste a jak s vámi ostatní jednají, si přivedete s sebou svoji minulost na pracovní místo. Mám tím na mysli, že si s sebou přinesete vlastní zneužívání minulosti, jenž používáme jako měřítko pro to, jak s ostatními pracujeme či vycházíme.

Mohli existovat případy ve vaší minulosti, kdy si stejně jako Petra vybrali vás. Tato zkušenost zanechala ve vaší mysli těžkou emocionální zátěž a my všichni máme tendenci opakovaně své traumatické vzpomínky přehrávat, čímž v sobě vytváříme konflikty. Možná zjistíte, že si v duchu myslíte: „Znovu se chystají na mě.“ Nebo. „Hledám někoho, kdo by si mě vybral jako svoji oběť.“

Nebo jste možná ještě nikdy nebyli vybráni, ale nyní jste na novém pracovišti či v podnikání v centru pozornosti. Tento konflikt může mít mnoho forem.

Možná, že vás pomlouvají, jsou na vás drzí, jakéhokoli zřejmého důvodu, nebo vás mohou začít napadat bez zřejmého důvodu, na základě svých vlastních emocionálních programů.
Zde jsou 2 části tohoto konfliktu, které musíte znát:

1. Vaše část: K čemu používáte své minulé zkušenosti jako potvrzení toho, že hrajete roli oběti?

Vždy si myslíš, že tě zase někdo dostal?

Neustále se obáváte, že děláte lépe než vaši kolegové, protože se bojíte, že by mohli žárlit, rozzlobit se, rozčílit se, začít vás pomlouvat, ubližovat vám atd.?

Zdá se, že říkáte a děláte věci, kterým sice lze zabránit, ale způsobují konflikty?

2. Jejich část: Tito jedinci na pracovišti si vybírají vás, ne proto, že jste udělali něco špatně, ale protože jste udělali všechno správně a oni žárlí.

To se může dít ve všech oblastech vašeho života. Ať už jste s rodinou, kolegy, šéfy, partnery nebo dětmi. Někdy to není něco, co jste udělali, ale pouze jejich reakce na něco, co jste udělali. Mají své vlastní vnitřní konflikty, které si doposud nevyřešili, které se projevují navenek ve formě agrese.

 

Jak řešit konflikty

Jak jsme již zmínili, převezměte zodpovědnost za svou vlastní účast v konfliktu. To se může zdát být těžké. Možná si myslíte, oni si vybírají mě, oni na mě útočí, pomlouvají, ubližují mi, tak proč bych měl já převzít odpovědnost?

Když budete příště s někým v konfliktu, stačí se zamyslet a zeptat se sám sebe:

Jak na reaguji na ostatní?

Co ve mně vyvolává tyto pocity?

Cítím se zraněný?

Cítím se ublíženě?

Jsem naštvaný?

Cestou z konfliktu je uvolnění emocí, pocitů, vlastních bolesti z traumat z minulosti pomocí techniky Faster EFT.

První věcí, kterou v konfliktu je třeba udělat, je vyčistit vaši historii. Tím se můžete dostat až k vašemu dětství, což nemusí mít nic společného s vaším pracovištěm. Přivede vás to do podvědomé mysli.

Pokud jste na pracovišti a stanete se centrem něčích útoků, co je potřeba udělat?

1. Všimněte si, co si v dané situaci cítíte, a použijte techniku Faster EFT na odstranění těchto negativních emocí a pocitů.
2. Pokud nejste schopni použít tuto techniku, navštivte Faster EFT terapeuta se kterým projdete tyto stresující situace.
3. Poté, co vyčistíte negativní pocity a emoce, budete moci věci vidět jasně a podniknout příslušná opatření.

Třeba je projednat se svým šéfem či v oddělení lidských zdrojů. Možná vám to může pomoci vyřešit. Nebo možná také ne.

Klíčem k všemu je převzít zodpovědnost za vlastní život.

Ve většině případů konfliktů na pracovišti máme tendenci začít přemýšlet: „Co jsem udělal špatně?“

„Co to se mnou je?“

Pak začnete utloukat sami sebe.

Nedělejte to!

To je kontraproduktivní.

Zastavte se a použijte v tuto chvíli techniku Faster EFT. Více naleznete v příspěvku: http://www.zbavsestresu.cz/faster-eft-technika-krok-za-krokem/
To vám pomůže uvědomit si, že to, co vychází z vás, je o vás a co vychází z nich je o nich.

Pokračjte dál tím, že děláte to, co je v pořádku, udržujte svou integritu a pokračujte v pohybu.

Tyto konflikty vám pomohou stát se lepším a větším člověkem, pokud na nich budete pracovat.

Ve většině případů konfliktů na pracovišti máme tendenci začít přemýšlet: „Co jsem udělal špatně?“

„Co to se mnou je?“

Pak začnete utloukat sami sebe.

Nedělejte to!

To je kontraproduktivní.

Zastavte se a použijte v tuto chvíli techniku Faster EFT. Více naleznete v příspěvku: http://www.zbavsestresu.cz/faster-eft-technika-krok-za-krokem/
To vám pomůže uvědomit si, že to, co vychází z vás, je o vás a co vychází z nich je o nich.

Pokračujte dál tím, že děláte to, co je v pořádku, udržujte svou integritu a pokračujte v pohybu.

Tyto konflikty vám pomohou stát se lepším a větším člověkem, pokud na nich budete pracovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.