Jak „zapomenout“ minulost s Faster EFT

Faster EFT je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se osvobodit od své minulosti. Minulost je za námi, tak proč máme často pocit, že tomu tak není? Traumatické a bolestné zážitky zanechávají svoji stopu ještě dlouho po té, co k události došlo. Emocionální traumata doslova mění mozek. Údaje uložené v podvědomí, interpretující svůj výklad zkušeností, slouží následovně jako základ „důkazů“ pro budoucnost. Nejsou to již jen vzpomínky, stávají se z nich reference – odkazy, které následně určují naše volby, rozhodnutí a chování po celý život. S Faster EFT změníte tyto reference a zbavíte se stále stejných opakujících se vzorců a pastí.

Jak minulost ovlivňuje vaše dnešní já

Pravdou je, že jediný reálný okamžik, který existuje, je přítomnost. Minulost je pryč a budoucnost tu ještě není. Jediný okamžik, který máte kompletně pod kontrolou je ten přítomný, právě teď. To, co si vyberete dělat v přítomnosti, způsobuje všechny rozdíly kvality vašeho života! Pokaždé, když si vzpomenete na zkušenosti z fyzického, emocionálního nebo psychického traumatu, ocitnete se znovu ve vzpomínce. Přestože se událost neděje právě nyní, váš mozek a tělo nerozezná rozdíl mezi realitou a fantazií, budou reagovat tak, jako by se to dělo právě teď.

Lidé a okolnosti, které vás přepojí do původní zkušenosti, již zde nejsou – nemohou se vejít do vaší hlavy, ale je to tam! Takže, kdo nebo co vás trápí nyní?

Pokaždé, když si vzpomenete na emocionální trauma, cítíte, jako by se to stalo teď, v přítomnosti. Vaše myšlení je příčinou fyzické reakce v těle. Dobrou zprávou je, že se můžete rozhodnout zastavit toto opakované prožívání! Nemůžete změnit minulost – ta již skončila – ale můžete zastavit její opakování ve své mysli.

Jak může pomoci Faster EFT?

Může se to zdá obtížné ovládat zaměření vaší mysli. Můžete mít pocit, že vaše mysl má svůj vlastní rozum a nemůžete si zvolit ignorování hrozného zážitku z minulosti, který v ní přetrval.

Nicméně Faster EFT vám může pomoci tuto situaci změnit, tím že vám pomůže změnit původní data – záznamy v podvědomí. A jakmile budou tyto záznamy změněny, zjistíte, že již nejste pronásledováni psychologickými a fyzickými traumaty, které jste si celou dobu nosili v sobě.

Zapomínání minulosti s Faster EFT je nejúčinněji

Faster EFT pracuje s podvědomím tím, že jde přímo ke zdroji problému, čímž vám pomůže se osvobodit z koloběhu škodlivých vzorů a zkušeností. Stejně jako změna programu na počítači nebo změnou skladby, kterou jste uložili na váš iPod nebo telefon. Poté, co Faster EFT pomůžete provést změny, budete automaticky zažívat jiné výsledky.

Bez ohledu na typ traumatických zkušeností, kterými jste prošli, Faster EFT vám pomůže k vyřešení vzpomínek, které se vrací. Tato jednoduchá technika vám umožní prožít všechny ty pocity naposledy a poté „vyčistit“ je změnou uložených původních dat.

Samozřejmě, že to nezmění minulost, budete stále vědět, co se opravdu stalo, ale nebudete to již v sobě nosit. Tím, že změníte vnímání vzpomínky, dáte svému podvědomí nová, pozitivní a motivující data, na která bude odkazováno. A to bude mít za následek vytváření zcela odlišných rozhodnutí a voleb, výběr odlišné akce a samozřejmě se cítit úplně jinak – automaticky.

Zde je příklad toho, jak to funguje

Jennifer stále pronásledují vzpomínky na nehodu, která se jí stala, když byla ve škole. Snaží se na to nemyslet, dělá, jako by se to nestalo, ale bylo to tak hrozné, že to v ní zůstává, skryté v pozadí všechny ty roky. To ovlivnilo její sebevědomí, zdraví, emocionální pohodu, vztahy a její schopnost vydělávat si na slušné živobytí.

Jennifer se rozhodla získat pomoc s FASTER EFT. Poté, co se naučila, jak používat techniku, postupuje následovně: zhluboka se nadýchne, zavře oči a všímá si, jak ví, že se ta traumatická událost stala. Je pro ni příliš děsivé, vracet se do vzpomínky, tak jen si všímá, jak ví, že se to stalo. Cítí zvýšení tepové frekvence, úzkost v žaludku a všímá si, že její dýchání je povrchní.

Jennifer si všímá svých pocitů, pak se zaměří na zbavení se problému – použije techniku Faster EFT a ťuká na meridiánové body. Poté, co se zhluboka nadechne, řekne „klid“ a pak přejde ke šťastné vzpomínce. Jennifer změní své vnímání traumatické události. Všimne si, co se změnilo a opakuje proces.

Jakmile pocítí, že účinky emocionálního a psychického traumatu se snížily na nulu, Jennifer vstupuje do vzpomínky. Všímá si svých vizuálních obrazů a ťuká. Všímá si, co si pamatuje, že slyšela, vůni a vše ostatní, co si uložila do pamětí a ťuká, dokud se vše nezmění. „Zapomenout minulost“ s Faster EFT znamená odťukat všechny aspekty této události.

Než zcela skončí, změní vzpomínku na něco pozitivní, vzpomínku na traumatickou událost nahradí vzpomínkou na zábavné odpoledne s přáteli. Samozřejmě, že Jennifer si stále pamatuje, že došlo k traumatické události, ale vzpomínka již nespouští fyzické a psychické projevy, které s tím byly automaticky spojené. Její podvědomí nyní odkazuje na údaje, které poskytují odlišné důkazy o tom, kdo je a jak funguje svět. A to má automatický efekt na její sebevědomí, zdraví a celkovou pohodu – což samozřejmě ovlivňuje všechny oblasti jejího života.

Pro více informací o tom, jak jsou podvědomé záznamy vytvářeny a jak pomáhá Faster EFT je změnit, si přečtěte článek: Co určuje váš charakter a osobnost? Jak Faster EFT řeší skutečnou příčinu pro vaše problémy.

Zdroj: fastereft.com, přeloženo z anglického originálu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.