ENERGETICKÉ KONSTELACE

Energetické jednodenní kolektivní semináře, kde za pomoci druhých lidí můžete nahlédnout do vlastních neviditelných uzlů ukrytých v našem podvědomí či generacích a vyléčit je.

 
VÝMĚNNÁ HODNOTA 1500-1800 Kč

Co je to ENERGETICKÁ KONSTELACE?

 Nelze logicky vysvětlit a popsat, jak energetické konstelace fungují a probíhají, pokud jste je již nezažili. Poskytují nám jasný obraz našeho nitra a skrytých příčin našeho trápení.

Energetické konstelace pomáhají nejčastěji s těmito situacemi:

  • problémy v rodině a ve vztazích (rodiče, děti, partneři, přátelé, kolegové)
  • zdravotní problémy a nemoci
  • nesnáze s financemi a v práci
  • rodinné karmické zatížení a s tím spojené stále se opakující problémy v rodině
  • nedostatek lehkosti, radosti, schopnosti žít svůj život
  • stejné, stále se opakující situace, které nás trápí
  • chaos, zmatek, potřebujeme se pravdivě podívat na svoji aktuální životní situaci a ujasnit si, jak to v sobě vlastně máme

Rodičům mohou rodinné konstelace objasnit příčiny trápení jejich dětí (např. nemoci, problémy se začleněním do kolektivu, vzdor, hádky se sourozenci…).

 

JAK ENERGETICKÉ KONSTELACE FUNGUJÍ?

​Možná už jste slyšeli o rodinných konstelacích od svých známých, či jste je sami vyzkoušeli. Energetické konstelace jsou  jejich obdobou s využitím technik práce s energiemi, tak aby změny byly rychlejší a hlubší. 

Konstelace nám ukazují to, co my a ostatní skutečně nosíme ve svém vnitru a skrýváme před ostatními. Pomáhají nám odkrýt naše skutečné já a motivy, které nás vedou k určitému jednání.

Všechny pocity, emoce, věci, které vnímáme, události, které prožíváme, mají nějakou příčinu, kterou často nejsme schopni sami najít. Může mít původ u nás samotných, ale často takové v našich rodinách, rodech. Díkyenergetickým konstelacím je možné odkrýt skryté často v hlubokém podvědomí uložené pocity, programy, vnitřní přesvědčení, které nás ovlivňují v každodenním životě, ať už z naší původní rodiny, či z jiných systémů.  

JAK ENERGETICKÉ KONSTELACE PROBÍHAJÍ?

​Účastník, který chce objevit pomocí konstelace příčinu svého problému, jej popíše. Lektor poté rozhodne, kteří z účastníků semináře budou stát v konstelaci a v jaké roli. Pokud například chcete zjistit důvod, proč nevychází se svojí matkou, bude v konstelaci stát zástupce za vás a za vaši matku.

Do konstelace se nestaví jen rodinní příslušníci, partneři, kolegové práce, ale mohou to být zástupci za nemoc, bolest, určitou část těla, lásku, energii, život, přijímání, sex, strach… Díky tomu, že v konstelacích vystupují i abstraktní bytosti, je možné zjistit, jaký máte opravdový přístup k životu, lásce, práci, mužům, ženám, dětem atd.

Jakmile vybraní účastníci stojí v roli, cítí pocity, které jsou pro dané téma konstelace důležité u členů, které zastupují. Díky tomu se ukážou skutečné pocity a emoce, které obvykle odhalují příčinu daného problému. Lektor na základě toho, co konstelace zobrazuje, uvolňuje a rozpouští energetické bloky, přesvědčení, soudy, limitace a vše dalšího, tak aby došlo k léčivé vnitřní změně. V konstelacích vyplouvají na povrch skryté věci, pocity, které si ani neuvědomujeme a které na nás působí tím silněji, čím více je odmítáme či skrýváme v sobě. Pokud jsme ochotni přijímat to, co se děje v konstelaci, dochází ke změně a léčení.