odkovení organismu od nebezpečných těžkých kovů

  uvolnění rtuti z těla

2 ENERGETICKÁ OŠETŘENÍ TĚLA pro uvolnění nebezpečných těžkých kovů a rtuti.

DOBA 1 OŠETŘENÍ 1,5-2 HOD

VÝMĚNNÁ HODNOTA 1 PROCESU -  2800-3200 Kč 

Co jsou TĚŽKÉ KOVY?

Těžké kovy patří jednoznačně k nejnebezpečnějším látkám. Tyto látky mají schopnost vázat se v živých organismech na určité látky, jako jsou bílkoviny, nukleové kyseliny apod., a poškozovat jejich vnitřní struktury.  Těžké kovy nejsou rozložitelné, jsou karcinogenní a i v nízkých dávkách mohou být smrtelné. Přítomnost v těle oslabuje tkáně. To přispívá k předčasnému stárnutí a vzniku nejen rakoviny, ale i řady dalších onemocnění. Při velkém nahromadění těžkých kovů v těle hrozí dokonce otrava.

Těžké kovy závažně narušují jednotlivé složky imunitního systému, otravy těžkými kovy pak způsobují alergické a autoimunitní reakce. Nebezpečné kovy se mohou usazovat v kostech a cévách, kde způsobují poruchy krvetvorby a usazují se i v mozku, kde mohou způsobovat degeneraci mozkových buněk. Takovéto degenerativní působení mívá špatné dopady na paměť, soustředění, proces učení i celkovou pohodu člověka. Těžké kovy v těle způsobují obvykle mnohé kožní potíže – lupenku, atopický ekzém a dermatitidy.

Těžké kovy v těle mohou být zodpovědné za nepříjemnosti se svalovými křečemi, způsobují potíže se štítnou žlázou, poruchy krvetvorby, psychické obtíže i deprese. Jejich působení může způsobovat migrény a i hormonální chaos organismu.

Těžké kovy jsou nebezpečné tím, že se hromadí v organismu nenápadně a plíživě a je problém je vyloučit, neboť poločas rozpadu je u mnohých z nich i několik desítek let. Dále se nerozkládají, takže kolují v lidském těle a přírodě neustále. Usazují se obvykle v kostech a tak mohou narušovat krvetvorbu, způsobovat osteoporózu, potíže s nehty, zuby, klouby a stárnutí kůže. Mají vliv na pH vnitřního prostředí organismu, činí ho kyselejším. Do těla se mohou dostávat již v prenatálním období přes placentu.

Mezi nebezpečné těžké kovy patří hliník, arzen, kadmium, cín, rtuť. olovo a uran.

Jak se dostanou TĚŽKÉ KOVY do našeho těla?

Do našeho organismu se těžké kovy dostávají z vnějšího prostředí, najde je mj. 

- v ovzduší, kam se dostávají například z komínů nebo výfukových plynů aut.
- ve vodě a půdě, kam se dostanou z průmyslových hnojiv.
- v chemicky zpracovávaných nebo kontaminovaných potravinách.
- v amalgámových zubních plombách.

Nebezpečí těžkých kovů

Těžké kovy nejsou rozložitelné, jsou karcinogenní a i v nízkých dávkách mohou být smrtelné. Při velkém hromadění těžkých kovů v těle hrozí otrava těžkými kovy. V životním prostředí však není možné se těmto nebezpečným těžkým kovům vyhnout a navíc jejich množství v životním prostředí neustále narůstá.

Nejčastější těžké kovy v organismu

Z různých zdrojů do organismu nejčastěji pronikají hliník, arzen, kadmium, cín a rtuť. Mezi ty nejnebezpečnější těžké kovy patří olovo, kadmium a rtuť. Zabránit kontaminaci a otravě organismu těžkými kovy lze pouze tím, že se detoxikace stane naší pravidelnou záležitostí.

OLOVO 
V těle se olovo kulminuje v játrech a ledvinách, může poškozovat kardiovaskulární systém člověka a při dlouhodobém vstupu olova do organismu se začne hromadit i v kostech. Olovo zapříčiňuje zpomalování fyzického a mentálního vývoje, souvisí s poruchou imunity a krvetvorby.

KADMIUM 
Kadmium se hromadí především v játrech a v ledvinách, poškozuje vyvíjející se plod v těle matky. Způsobuje poruchy ledvin, poškozuje přirozenou funkci jater, pohlavních orgánů i kardiovaskulárního systému. Podílí se také na řídnutí kostí.

RTUŤ 
Rtuť se hromadí v mozku, ledvinách, játrech, vlasech a nehtech. Je schopna překonávat veškeré bariéry a dostávat se do jakékoliv buňky v organismu. Rtuť se dokáže navázat na některé enzymy, čímž je vyřadí z jejich přirozené činnosti. V různých sloučeninách má neurotoxické účinky. Díky těmto účinkům může poškozovat zrak a sluch, i řeč. Rtuť může poškodit vyvíjející se plod, může se podílet na chronické candidóze, zažívacích obtížích, revmatismu, autoimunitních onemocněních a chudokrevnosti.

Jak probíhá ošetření těla?

Ošetření pak probíhá tak, že si klient lehne úplně oblečen na masážní lehátko, nejdříve na břicho, poté na záda a terapeut postupně opatrně přikládá své ruce na tělo klienta a přesunuje je do různých poloh, ve kterých ruce chvíli setrvají na stejné pozici. Energie se spustí, tělo tyto energie přijímá, čímž se pročišťuje.

Kolikrát je nutno opakovat sezení?

Toto sezení doporučujeme absolvovat opakovaně dle individuální potřeby.