uvolnění sTARÝCH NAHRÁVEK

Z TĚLA

ENERGETICKÉ OŠETŘENÍ TĚLA pro uvolnění vnitřních a vnějších struktur.

DOBA OŠETŘENÍ 1-1,5 HOD.

VÝMĚNNÁ HODNOTA 2800-3200 Kč 

Co jsou STRUKTURY?

Do našeho těla si "nahráváme" programy, energie, které nejsou naše, přestože je tak vnímáme, tak abychom se přizpůsobili svému okolí. Jsou to programy, energie, našich rodičů, prarodičů, lidí z našeho okolí, které úspěšně napodobujeme tím, že jsme přijali jejich energie za své vlastní. Často jsou to energie, které ovlivňují naše sebe-vědomí, sebe-hodnotu. 

Jak tento tělesný proces funguje?

Můžete si jej představit jako "biorezonanční čističku", která rozrušuje všechny tyto energie v buněčné paměti těla, které se pak rozpouští a odplavují z těla ven, čím se vytváří prostor pro vaše vlastní energie.

Ošetření pak probíhá tak, že si klient lehne úplně oblečen na masážní lehátko, nejdříve na břicho, poté na záda a terapeut postupně opatrně přikládá své ruce na tělo klienta a přesunuje je do různých poloh, ve kterých ruce chvíli setrvají na stejné pozici. Energie se spustí, tělo tyto energie přijímá, čímž se pročišťuje.

Lidé prožívají tyto terapie různě, cítí se hluboce uvolněně a mysl se vypne, převládá pocit, že v tomto hlubokém vesmíru relaxace může nastat obnova a uzdravení těla.

Toto sezení doporučujeme absolvovat opakovaně dle individuální potřeby.