uvolnění struktur

ENERGETICKÉ OŠETŘENÍ TĚLA pro uvolnění vnitřních a vnějších struktur.

DOBA OŠETŘENÍ 1-1,5 HOD.

VÝMĚNNÁ HODNOTA 1800 Kč 

Co jsou STRUKTURY?

V průběhu života se učíme žít z perspektiv, systémů, přesvědčení, priorit, definic, programů, ať už našich vlastních (vnitřní struktury) či našich rodičů, prarodičů, okolí, prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Všechno toto vytváří v nás strukturu našeho fungování ve fyzickém těle. Toto je často překážkou ve změnách, které se snažíme dosáhnout ve svém životě a nedaří se nám jich dosáhnout, neboť tyto energie jsou uloženy v buněčné paměti.

Jak tento tělesný proces funguje? Můžete si jej představit jako "biorezonanční čističku", která rozrušuje všechny tyto struktury v buněčné paměti těla, které se pak rozpouští a odplavují z těla ven, čím se vytváří prostor pro změnu, neboť přestanete být řízeny těmito strukturami.

Ošetření pak probíhá tak, že si klient lehne úplně oblečen na masážní lehátko, nejdříve na břicho, poté na záda a terapeut postupně opatrně přikládá své ruce na tělo klienta a přesunuje je do různých poloh, ve kterých ruce chvíli setrvají na stejné pozici. Energie se spustí, tělo tyto energie přijímá, čímž se pročišťuje.

Lidé prožívají tyto terapie různě, cítí se hluboce uvolněně a mysl se vypne, převládá pocit, že v tomto hlubokém vesmíru relaxace může nastat obnova a uzdravení těla.

Toto sezení doporučujeme absolvovat opakovaně dle individuální potřeby.