INDIVIDUÁLnÍ KONZULTACE

 
Energetická sezení zaměřená na řešení karmických vztahů, financí, zdraví.
 

DOBA KONZULTACE 1-1,5 HOD.  

VÝMĚNNÁ HODNOTA 1300-1800 Kč/hod

Co je to INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE?

Pobavme se o vašich starostech a strastech, podívejme se na ně z jiného úhlu, s nadhledem. Podíváme se na vaše přesvědčení, které vás udržují ve vztazích, prostorech, místech, které vám nevyhovují, ničí vás, způsobují komplikace, komplikace, problémy.

Velmi často na individuálních konzultacích jsou řešeny:

- vztahy v rámci rodiny, kdy jsou uvolňovány karmické energetické vazby, kterými jsou členové rodin vázáni a způsobují většinu nepochopení, neshod, nespokojenosti a utrpení ve vztazích

- vztahy v zaměstnání, kdy jsou uvolňovány energetické vazby,  které znemožňují, abyste se cítili spokojeně, uvolněně, byli jste řádně ohodnoceni za svoji práci, našli si práci, kde můžete využít svůj potenciál a schopnosti

- zdravotní , psychické a duševní problémy (deprese, úzkosti, strachy, nízké sebe-vědomí, sebe-důvěra, nepřijetí sebe samotných atd.), kdy se zaměřujeme na nalezení jejich přičiny a její energetické pročištění a uvolnění

- peníze, finance kdy se zaměřujeme na nalezení příčiny toho, proč nemáte peníze, či proč jich máte málo, jste v dluzích atp.