O TOM, JAKOU FUNKCI PRO NÁS PLNÍ NADVÁHA

Stav našeho těla v jistém momentě je odrazem našich myšlenek a pocitů. Máte-li nadváhu, obraťte se na své nitro, příčiny najdete tam.

Mezi časté myšlenky, které se projevují ve formě obezity, patří strach a potřeba obrany. Tlustí lidé mají často pocit, že nejsou chráněni. Tehdy tuk plní ochrannou, tlumicí funkci.

Otylost je jedním z projevů nespokojenosti a nenávisti vůči sobě. Jste se sebou nespokojeni tak velmi a tak často se kritizujete a nadáváte si, až je vaše tělo nucené se bránit. Všichni lidé s nadváhou mají jednu společnou vlastnost: nemají se rádi.

Mnoho žen začne přibírat po porodu. Důvodem je to, že po narození dítěte si žena nevěnuje takovou pozornost. Všechnu pozornost dává pouze dítěti, což je velká chyba. Po narození dítěte by si měla žena věnovat dvakrát tolik pozornosti než před porodem! Měla by tak dělat už během těhotenství, přičemž pozornost by měla věnovat ani ne tak svému vzhledu (i když je to nezbytné), jako spíš svým myšlenkám, pocitům a svému chování. Vždyť zdraví dítěte zcela závisí na myšlenkách a emocích jeho rodičů! Čím více lásky a klidu bude v matce, tím bude dítě zdravější.

Mít se rád a přijímat se je velmi důležité. Když nejste se sebou spokojeni, projeví se vaše nespokojenost i navenek. Vnějšek odráží vnitřek. Už dávno je jasné, že má-li se člověk rád, má jeho tělo ideální váhu i tvar. Člověk se deficit lásky a uspokojení často pokouší nahradit jídlem, protože duše nesnese prázdnotu.

Příčinou otylosti může být také ukrytý hněv nebo neochota odpustit. Obézní lidé obvykle bývají dost urážliví. Urážky způsobí nahromadění tukových polštářků. Měli byste změnit postoj vůči sobě, mít se rádi, vážit a cenit si sami sebe.

Jestliže se matka bojí o zdraví svých dětí, může to způsobit jejich obezitu. Je to proto, že se často dávají do souvislosti takové pojmy jako zdraví a hojnost jídla.

A dodatek na konec: důvěřujte svým vnitřním zdrojům, ne „zázračným“ lékům. Spoléháte-li se na pomoc chemických prostředků, odmítáte vlastní vnitřní sílu. Proces získání ideální váhy je především práce na sobě samotném, vnější i vnitřní. Pod vnitřní se rozumí harmonizace svých myšlenek a záměrů, pod vnější pak očista organismu, změna metabolismu, pravidelná strava a fyzická zátěž.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.